Risicovoet


Om een professionele behandeling en advies te kunnen geven moet er voldoende informatie worden verkregen. Daarom wordt er eerst een
uitgebreide anamnese afgenomen, wordt een screening gedaan en worden er statische en dynamische blauwdrukken van beide voeten gemaakt.
Hierbij hoort ook een schoenonderzoek.
Dit onderzoek moet minimaal elk jaar worden herhaald.
Een risicovoet heeft een verhoogt risico op complicaties. Hierbij kunt u denken aan diabetes of een reumatische aandoening.
Ook andere factoren zoals een neurologische-, oudere-(/degeneratieve) of verwaarloosde voet kunnen invloed hebben op een verhoogd risico op complicaties tijdens een voetbehandeling. Middels testen en screening kan bepaald worden of en hoe er behandeld gaat worden, en of er eventueel moet worden doorverwezen. Met de juiste behandeling kunnen risicofactoren worden uitgesloten.
In sommige situaties kunt u voor vergoeding in aanmerking komen. Informeer v.t.v. bij uw zorgverzekeraar.